Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest konieczna?
Osbługa informatyczna firm a RODO w korporacji

Jeśli szukasz wsparcia IT dla swojej firmy, nie jesteś sam. Istnieje kilka różnych rodzajów firm, wszystkie oferują różne poziomy usług. Niektóre specjalizują się w komputerach PC i Mac z systemem Windows, inne mogą pomóc z systemem Linux i Solaris. Dostawcy usług zarządzania IT mogą być polisą ubezpieczeniową dla Twojej technologii.

Współzarządzanie umowami wsparcia IT

Istnieje wiele korzyści ze współzarządzanych umów wsparcia IT dla firm. Usługi te mogą pomóc informatykowi zrobić więcej przy mniejszej liczbie pracowników. Ponadto mogą być mniej kosztowne niż zwykła umowa o świadczenie usług zarządzanych. W zależności od wielkości i złożoności organizacji, umowy współzarządzane mogą być dobrym rozwiązaniem dla Ciebie.

Outsourcing potrzeb IT może dać zespołowi IT więcej czasu na pracę nad podstawową misją firmy. Dzięki temu, że firma zewnętrzna może zająć się rutynowymi zadaniami, takimi jak rozwiązywanie problemów i wprowadzanie poprawek, pracownicy wewnętrzni mogą skupić się na bardziej złożonych projektach i klientach. Dodatkowo, outsourcing IT może zapewnić bezproblemowe doświadczenie użytkowników końcowych.

Chociaż współzarządzane umowy wsparcia IT dla firm są stosunkowo nowe, koncepcja nie jest. Wielka Brytania od lat korzysta z outsourcingu IT, a wiele firm rozpoczęło outsourcing w czasie recesji. Jednak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy globalny popyt na współzarządzaną obsługę IT dla firm wzrósł gwałtownie. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Canalys wskazało, że złożoność i koszty są wiodącymi czynnikami skłaniającymi do korzystania z usług dostawcy usług zarządzanych. Oprócz nich czynnikami stały się również obawy o bezpieczeństwo i potrzeba zarządzania wieloma stosami technologii.

Problemem jest również koszt zatrudnienia pomocy zewnętrznej. Mimo że wynagrodzenia w branży IT rosną, wiele małych i średnich firm nie może sobie pozwolić na koszty ogólne i wynagrodzenia związane z pełnoetatowym personelem. Co więcej, małe firmy nie mają środków na zatrudnienie nowych pracowników IT i obsługę inicjatyw związanych z bezpieczeństwem. W rezultacie, współzarządzane umowy wsparcia IT dla firm są praktycznym rozwiązaniem dla tych organizacji.

Współzarządzane umowy wsparcia IT dla firm powinny być dostosowane do potrzeb każdej firmy. Musisz przyjrzeć się swoim obecnym systemom IT i wysiłkom w zakresie cyberbezpieczeństwa, używanemu oprogramowaniu lub aplikacjom w chmurze oraz sprzętowi, który masz pod ręką. Właściwy dostawca współzarządzanych usług IT wypełni luki i zapewni dedykowanych przedstawicieli konta.

Usługi zarządzane

Niezależnie od tego, czy Twoja firma chce przeprowadzić migrację do chmury, odzyskać utracone dane, czy zarządzać infrastrukturą sieciową, usługi zarządzane mogą okazać się pomocne. Firmy te mogą również pomóc w planowaniu przyszłości i łagodzeniu zagrożeń bezpieczeństwa. Co więcej, usługi zarządzane mogą również zapewnić zarządzanie infrastrukturą IT i jej modernizację. Mogą one pomóc w określeniu, która technologia ma kluczowe znaczenie dla działalności firmy i przypisać odpowiedni poziom priorytetu usług do niezbędnych systemów. Tak więc, gdy potrzebujesz dostawcy usług, rozważ nawiązanie współpracy z jednym z nich.

Wybierając dostawcę usług zarządzanych, upewnij się, że zna on Twój biznes i posiada doświadczenie oraz wiedzę specjalistyczną. Zastanów się, jak długo będziesz korzystać z usługi i ile będzie ona kosztować. Często taniej jest zatrudnić dostawcę usług zarządzanych niż szkolić wewnętrznych informatyków. Zapytaj również, czy przeprowadzi on audyt Twoich systemów. Jest to doskonały sposób na określenie, czy dostawca usług zarządzanych jest w stanie spełnić Twoje potrzeby informatyczne.

Dostawca usług zarządzanych może zarządzać technologią firmy i współpracować z kierownictwem w celu dostosowania celów firmy do jej technologii. Pomaga to zminimalizować koszty operacyjne i poprawić wydajność firmy. Wykorzystując swoje umiejętności, zespół może skupić się na zadaniach generujących przychody. Ponadto dostawcy usług zarządzanych mogą zoptymalizować wydajność infrastruktury IT, co ostatecznie zwiększa zwrot z inwestycji.

Usługi zarządzane w zakresie obsługi IT dla firm mogą pomóc w usprawnieniu wielu funkcji biznesowych i wyeliminowaniu zbędnych systemów IT. Na przykład, wiele jednostek biznesowych dużej korporacji może skorzystać z centralizacji swoich systemów IT. Ponadto ponad 75 procent MSP oferuje usługi tworzenia kopii zapasowych i zdalnego monitorowania. Oferują również przetwarzanie płatności, monitoring wideo w chmurze i bezpieczeństwo sieci.

Godziny pracy bloku

Firmy, które nie mają czasu lub pieniędzy, aby zatrudnić wewnętrzne zespoły IT, mogą zlecić na zewnątrz swoje potrzeby w zakresie wsparcia w modelu Block Hours. Godziny blokowe pozwalają firmie kontaktować się z dostawcą w razie potrzeby w przypadku problemów technicznych, a także mogą obejmować regularne usługi konserwacyjne. Ten model jest doskonałą alternatywą dla modelu Break/Fix i oferuje firmom korzyści płynące z bardziej niezawodnego zespołu IT bez konieczności zawierania długoterminowej umowy.

Kolejną zaletą godzin blokowych jest to, że są one tańsze niż umowa miesięczna. Jest to szczególnie przydatne dla małych firm, które mogą nie mieć miesięcznego zapotrzebowania na wsparcie IT. Zakup bloków godzin daje firmom jasny obraz tego, ile godzin będą potrzebować każdego miesiąca, a także mogą skorzystać z rabatów, aby utrzymać koszty na niskim poziomie. Blok godzin może jednak nie być odpowiedni dla wszystkich organizacji.

Firmy mogą uznać, że płacą za więcej niż potrzebują za wsparcie IT, ale wsparcie w godzinach blokowych oferuje elastyczny sposób płacenia za to. Zamiast umawiać się na stałą kwotę dolara za godzinę, firma oferująca wsparcie w godzinach blokowych oferuje płaski, elastyczny plan płatności, który umożliwia płacenie za godziny, których potrzebujesz.

Godziny blokowe to świetny sposób na uniknięcie kosztów ogólnych związanych z przedłożeniem klientowi kilku małych rachunków w każdym miesiącu. Ponadto, pomaga to uchwycić małe prośby klientów, co jest ważnym czynnikiem w budżetowaniu. Co więcej, godziny blokowe umożliwiają menedżerom IT lepsze zarządzanie i budżetowanie kosztów wsparcia IT.

Blokowe godziny obsługi IT dla firm mogą być drogie, a niektóre firmy decydują się na ograniczenie liczby godzin, które ich zespoły IT mogą zapewnić firmie każdego miesiąca. Wraz ze wzrostem kosztów wsparcia IT, można również zakupić bloki dziesięciu godzin, pięćdziesięciu godzin, a nawet stu godzin wsparcia. Należy jednak uważać na tanich dostawców, którzy będą próbowali obciążyć Cię minimalną ilością godzin w miesiącu. Podobnie, niektórzy dostawcy będą próbowali naliczać ekstrawaganckie opłaty za przekroczenie wykupionej wcześniej liczby godzin.

Aplikacja monitorująca

Aplikacja monitorująca dla firm to przydatne narzędzie, które pomaga firmom śledzić swoją infrastrukturę i identyfikować problemy z wydajnością. Technologia może być używana do diagnozowania problemów z wydajnością i planowania aktualizacji aplikacji. Może również symulować doświadczenie użytkownika końcowego i zapewnić umowy o poziomie usług. Korzystając z tej technologii, firmy mogą zapewnić, że ich systemy są zawsze sprawne i działają zgodnie z oczekiwaniami.

Narzędzie monitorujące może również pomóc firmom w zapobieganiu powstawania zagrożeń. Wykorzystuje ono sondy danych do identyfikacji ruchu sieciowego i określenia, czy aplikacje są uruchomione i działają prawidłowo. Sondy danych mogą analizować całą infrastrukturę aplikacji, w tym jej poszczególne komponenty. Pomaga to zespołom IT szybciej identyfikować problemy. Może również pomóc im w szybszym wydawaniu nowych funkcji.

Oprogramowanie do monitorowania wydajności aplikacji pomaga firmom w identyfikacji problemów w ich głównych aplikacjach biznesowych, a także innych powiązanych bazach danych i systemach poczty elektronicznej. Zebrane dane są następnie analizowane w kontekście wpływu biznesowego danego problemu, a środowisko aplikacji może zostać poprawione w celu uniknięcia przyszłych problemów. Narzędzia do monitorowania aplikacji zazwyczaj zapewniają wizualne pulpity, które mogą śledzić wykorzystanie, wydajność i wzrost w czasie. Jest to niezbędne do planowania przepustowości. Oprogramowanie to może być również wykorzystywane do wykrywania przestojów i innych krytycznych problemów.

Aplikacje monitorujące mogą również pomóc firmom w zmniejszeniu liczby zagrożeń bezpieczeństwa i skarg pracowników. Mogą one zapobiegać kradzieży informacji firmowych, pomagać w zapobieganiu dostępu pracowników do szkodliwych treści i wykrywać podejrzaną aktywność. Dodatkowo, oprogramowanie monitorujące może pomóc firmom chronić całą sieć i zminimalizować przestoje.

Outsourcingowe wsparcie IT

Firmy zajmujące się outsourcowanym wsparciem IT mogą zapewnić firmom wiele różnych usług. Niektóre z tych usług są bardziej rozbudowane niż inne, ale wszystkie mają pewne podstawowe elementy wspólne. Jednak nie wszystkie z tych usług są świadczone przez każdą zewnętrzną firmę informatyczną. Oto kilka ważnych czynników, które należy rozważyć, szukając zewnętrznej firmy informatycznej.

Najlepsze firmy outsourcingowe korzystają z najnowocześniejszych technologii i sprzętu. Oznacza to, że Twoja firma może otrzymać wsparcie najwyższej klasy od ekspertów. Outsourcowana obsługa informatyczna firm może również pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze na wielu aspektach. Na przykład, nie będziesz już musiał ręcznie kupować i instalować sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Ponadto, zewnętrzna firma informatyczna może obsługiwać systemy bezpieczeństwa, więc dane firmy są bardziej bezpieczne.

Korzystanie z zewnętrznej firmy wsparcia IT może zaoszczędzić firmie tysiące funtów rocznie. Większość firm pobiera stałą miesięczną opłatę i ma jasny podział usług. Ułatwia to planowanie budżetu IT, ponieważ będziesz obciążany jedynie za rzeczywisty czas, jaki firma wsparcia poświęca na pracę każdego pracownika.

Outsourcing IT może pomóc firmom w zmniejszeniu kosztów operacyjnych poprzez wyeliminowanie kosztownych problemów z siecią. Dostawcy usług zarządzanych mogą również pomóc w oszczędzaniu pieniędzy poprzez pomoc w planowaniu rocznego budżetu na technologię. Może to pomóc w uniknięciu nadmiernych wydatków na sprzęt IT lub utraty kontroli nad aktywami. Ponadto można liczyć na wiedzę firmy IT, która pomoże podjąć właściwą decyzję przy zakupie nowej technologii dla firmy.

Zewnętrzna firma świadcząca usługi wsparcia informatycznego może zaoferować 24-godzinny serwis i współpracować z zespołem w celu rozwiązania problemów z komputerami. Wewnętrzne zespoły IT zazwyczaj nie są w stanie zapewnić takiego poziomu usług. Wybrana firma wsparcia IT powinna dysponować zespołem wykwalifikowanych inżynierów. Zespół ten powinien być zaznajomiony z firmowym sprzętem i oprogramowaniem.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]