Odzyskiwanie danych w sprawne triki.

Odzyskiwanie danych Czy odzyskiwanie danych może być wykonane przez każdego?

W tym artykule dowiemy się, w jaki sposób odzyskiwanie danych może być wykonywane przez każdego, nawet osoby nieposiadające wiedzy technicznej. Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania i naprawiania utraconych lub usuniętych plików z uszkodzonych urządzeń pamięci masowej. Uszkodzenia mogą być logiczne lub fizyczne. W obu przypadkach celem jest skopiowanie wszystkich plików na nowe urządzenie i przywrócenie oryginalnego do stanu używalności. Jednak samodzielne odzyskiwanie danych nie zawsze jest możliwe, ponieważ wymaga użycia oprogramowania innych firm.

Odzyskiwanie danych to odzyskiwanie i naprawa utraconych lub usuniętych plików z uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń pamięci masowej.

Odzyskiwanie danych to proces wykonywany na różnych nośnikach, w tym na fizycznych dyskach twardych. Transfer danych na zdrowym dysku twardym jest zazwyczaj możliwy, ale nie zawsze jest możliwy, gdy dysk ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu. W takich przypadkach w celu odzyskania danych konieczne jest ich odzyskanie. Najczęściej spotykane rodzaje nośników to dyski twarde, napędy optyczne i pamięci USB.

Proces odzyskiwania utraconych plików różni się w zależności od sposobu uszkodzenia nośnika i jego wieku. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone fizycznie, konieczna może być naprawa fizyczna polegająca na wymianie uszkodzonych elementów sprzętowych. W innych przypadkach naprawa fizyczna wymaga użycia specjalistycznego oprogramowania, które sklonuje surowe dane i ponownie utworzy je na innym urządzeniu. Proces odzyskiwania danych może się nie powieść, jeśli urządzenie nie jest fizycznie uszkodzone, ale może to być trudny proces.

Skuteczne odzyskiwanie danych wymaga czasu oraz dogłębnego zrozumienia struktury plików i ich zawartości. Najlepszym momentem na odzyskanie usuniętych plików jest czas, gdy są one aktualne i nie zostały jeszcze nadpisane przez system operacyjny. Małe, często usuwane pliki mają większe szanse na odzyskanie niż duże. Jednym z najskuteczniejszych sposobów odzyskiwania danych jest użycie oprogramowania do odzyskiwania danych.

Korzystając z oprogramowania do odzyskiwania danych, można wyświetlić podgląd odzyskanych plików przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących odzyskiwania danych. Oprogramowanie wyświetli podgląd plików, które można odzyskać, i pozwoli je odpowiednio przefiltrować. Większość programów do odzyskiwania danych umożliwia odzyskiwanie różnych typów plików, w tym wiadomości e-mail, dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i muzyki. Podczas korzystania z tego oprogramowania należy upewnić się, że jest ono zainstalowane w środowisku wolnym od zanieczyszczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

Mogą ją wykonać osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy na temat sprzętu napędowego

Osoby, które nie znają się zbyt dobrze na sprzęcie dysku twardego, mogą spróbować odzyskać dane samodzielnie. Fizyczne uszkodzenie dysku może spowodować, że danych nie będzie można odczytać. W takiej sytuacji można użyć oprogramowania do odzyskiwania danych, aby naprawić tablicę partycji i system plików. Programy te mogą również obrazować nośniki pomimo przerywanych błędów lub uszkodzeń systemu plików. Nie wymagają one specjalnego sprzętu ani dostępu do talerzy, aby przeprowadzić odzyskiwanie danych.

Specjaliści często otwierają uszkodzone dyski w czystym pomieszczeniu, w wysoce kontrolowanym środowisku. Ma to na celu zapobieżenie uszkodzeniu głowic odczytu/zapisu przez ładunki elektrostatyczne. W pomieszczeniach czystych znajduje się również specjalne wyposażenie minimalizujące ilość kurzu, który może uszkodzić głowicę odczytu/zapisu dysku twardego. Jeśli użytkownik nie posiada rozległej wiedzy na temat sprzętu i oprogramowania dysków, powinien pozostawić proces odzyskiwania danych profesjonalistom.

Wymaga oprogramowania firm trzecich

Wiele firm polega na oprogramowaniu innych firm do odzyskiwania danych. Choć wiele z tych firm może samodzielnie przywrócić utracone dane, istnieje kilka kwestii, które należy rozważyć przed użyciem aplikacji do odzyskiwania danych. Po pierwsze należy pamiętać, że usunięte pliki mogą zostać ponownie zapisane na dysku twardym, co może utrudnić ich odzyskanie. Nawet jeśli je znajdziesz, możesz nie być w stanie ich przywrócić, ponieważ nowe informacje mogły nadpisać usunięte dane.

Oprogramowanie innych firm do odzyskiwania danych zagłębia się w strukturę dysku twardego, sektor po sektorze, i składa utracone dane w całość. Nawet jeśli nie uda się odzyskać całego pliku, utrata potrzebnych danych jest niezwykle szkodliwa dla firmy. Może to mieć wpływ na przychody, zaufanie klientów i reputację. Programy do odzyskiwania danych działają poprzez przywracanie formatowania usuniętych plików, dzięki czemu nie trzeba ręcznie odtwarzać danych.

Powoduje fizyczne uszkodzenie nośników pamięci

Wiele rodzajów uszkodzeń fizycznych nośników pamięci może spowodować, że danych nie będzie można odzyskać, jednak niektóre uszkodzenia fizyczne nośników są poważniejsze od innych. Dysk twardy może zostać fizycznie uszkodzony przez upuszczony przedmiot lub rozlaną ciecz. Może również ulec uszkodzeniu fizycznemu w wyniku problemów elektrycznych. Oto, co należy zrobić, jeśli obawiasz się o integralność swojego dysku twardego lub nośnika pamięci. W tym artykule wyjaśniono niektóre z najczęstszych uszkodzeń fizycznych nośników danych i opisano, co należy zrobić, jeśli doszło do takiego uszkodzenia.

Fizyczne uszkodzenia nośników pamięci są powodowane przez różnego rodzaju mechanizmy elektroniczne znajdujące się wewnątrz urządzenia. Awaria tych mechanizmów może spowodować uszkodzenie, a nawet utratę plików. Uszkodzenia te mogą być spowodowane przez kilka różnych scenariuszy, w tym przerwy w dostawie prądu, wadliwe części elektroniczne, awarie głowic i ataki wirusów. Nawet przypadkowe usunięcie lub sformatowanie urządzenia może spowodować trwałe uszkodzenie plików systemowych. Niezależnie od przyczyny, w takich przypadkach ważne jest, aby szukać profesjonalnej pomocy w odzyskiwaniu danych.

Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci następuje, gdy urządzenie pamięci masowej nie jest w stanie przetworzyć informacji. Awarię urządzenia może spowodować wirus komputerowy, usterka mechaniczna lub błąd ludzki. Uszkodzenia nośników pamięci są zwykle klasyfikowane jako logiczne lub fizyczne. Celem odzyskiwania danych w obu przypadkach jest przywrócenie pierwotnego stanu pliku, zanim zostanie on nadpisany. Problem nie polega na tym, że pliki zostały nadpisane, ale na tym, że dane zostały uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

Istnieje kilka technik odzyskiwania danych z fizycznie uszkodzonych nośników pamięci. Niektóre uszkodzenia można naprawić, wymieniając wewnętrzne elementy dysku twardego. Może to przywrócić użyteczność dysku, ale nie naprawia uszkodzeń logicznych. Dane można często odczytać w procesie zwanym obrazowaniem dysku, który polega na wyodrębnieniu z powierzchni dysku każdego bitu nadającego się do odczytu i zapisaniu go na niezawodnym nośniku. Po odzyskaniu obrazu można go bezpiecznie przeanalizować pod kątem uszkodzeń logicznych i wykorzystać do odtworzenia oryginalnego systemu plików.

Powoduje szpiegostwo

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwiło nielegalne gromadzenie informacji wywiadowczych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Ten rodzaj szpiegostwa może być kierowany i organizowany na odległość, z niespotykaną dotąd szybkością, intensywnością i na niespotykaną dotąd skalę. Chociaż odzyskiwanie danych jest nadal w dużej mierze nielegalne, umożliwia ono rządom i osobom prywatnym gromadzenie i wykorzystywanie informacji do różnych celów. Oczekuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać i nie widać końca jej rozwoju.

Doskonałym przykładem jest ostatni atak cyberszpiegostwa wykryty przez zespół CrowdStrike’a Falcon OverWatch. W 2020 r. CrowdStrike zidentyfikował włamanie skierowane na instytucję akademicką, o której wiadomo, że jest zaangażowana w rozwój możliwości testowania COVID-19. Złośliwe działanie zostało przypisane chińskim hakerom. Aktor uzyskał dostęp poprzez udany atak SQL injection na podatny serwer WWW. Wykorzystał tę powłokę sieciową do przeprowadzenia szeregu złośliwych działań, których głównym celem było gromadzenie informacji.

Ataki cyberszpiegowskie są również możliwe dzięki osobom wewnątrz firmy. Osoby mające dostęp do informacji wewnętrznych często ujawniają poufne informacje obcym państwom. Może to być zarówno celowe, jak i niezamierzone ujawnienie informacji. Odzyskane w ten sposób dane mogą okazać się niezwykle cenne i mieć duże znaczenie w walce z terroryzmem. W związku z tym liderzy firm muszą opracować strategię ochrony swoich danych. W niektórych przypadkach odzyskiwanie danych jest jedynym sposobem zapewnienia ciągłości działania firmy.

Cyberszpiegostwo natomiast polega na wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do osiągania korzyści osobistych lub ekonomicznych. Ten rodzaj cyberataku jest zwykle wymierzony w duże firmy, agencje rządowe, instytucje akademickie, ośrodki analityczne i inne organizacje. Jego celem mogą być nawet pojedyncze ofiary. Działania w zakresie szpiegostwa cybernetycznego są klasyfikowane jako „zaawansowane trwałe zagrożenia”, co oznacza, że są one wysoce wyrafinowane, trwałe i zdolne do unikania środków bezpieczeństwa przez długi czas.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]